Winstar номенклатура

Корпус фрезы Winstar IAKS06-102-S10-120 (ф10х120мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-112-S10-110 (ф11х110мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-122-S12-100 (ф12х100мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-122-S12-150 (ф12х150мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-123-S12-100 (ф12х100мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-123-S12-150 (ф12х150мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-132-S12-130 (ф13х130мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-133-S12-130 (ф13х130мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-164-S16-150 (ф16х150мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-164-S16-200 (ф16х200мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-15.5-S16-100 (ф15,5х100мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-162-S16-100 (ф16х100мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-162-S16-150 (ф16х150мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-172-S16-150 (ф17х150мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-172-S16-200 (ф17х200мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-182-S20-100 (ф18х100мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-182-S20-150 (ф18х150мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-202-S20-100 (ф20х100мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-202-S20-150 (ф20х150мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-202-S20-200 (ф20х200мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-203-S20-150 (ф20х150мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-203-S20-200 (ф20х200мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-212-S20-150 (ф21х150мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-212-S20-200 (ф21х200мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-213-S20-150 (ф21х150мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-213-S20-200 (ф21х200мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-243-S20-125 (ф24х125мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-253-S25-150 (ф25х150мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-253-S25-200 (ф25х200мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-254-S25-150 (ф25х150мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-254-S25-200 (ф25х200мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-263-S25-150 (ф26х150мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-263-S25-200 (ф26х200мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-264-S25-150 (ф26х150мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-264-S25-200 (ф26х200мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-324-S32-150 (ф32х150мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-324-S32-200 (ф32х200мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IBAP4-252-S25-125 (ф25х125мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP4-252-S25-150 (ф25х150мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP4-252-S25-200 (ф25х200мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP4-322-S32-150 (ф32х150мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP4-322-S32-200 (ф32х200мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IBAP4-323-S32-150 (ф32х150мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IBAP4-323-S32-200 (ф32х200мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-102-MD10 (ф10х16мм,Z2, резьба M5)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-112-MD10 (ф11х16мм,Z2, резьба M5)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-122-MD11 (ф12х18мм,Z2, резьба M6)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-123-MD11 (ф12х18мм,Z3, резьба M6)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-132-MD11 (ф13х18мм,Z2, резьба M6)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-133-MD11 (ф13х18мм,Z3, резьба M6)
Корпус фрезы Winstar IAKS06-164-MD14 (ф16х20мм,Z3, резьба M8)
Фреза торцевая Winstar IEAX3040FB-O (ф40х16мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IEAX3050FB-O (ф50х22мм,Z5)
Фреза торцевая Winstar IEAX3063FB-O (ф63х22мм,Z6)
Фреза торцевая Winstar IEAX3080RA-O (ф80х25,4мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IEAX3100RA-O (ф100х31,75мм,Z5)
Фреза торцевая Winstar IEAX3125RA-O (ф125х38,1мм,Z6)
Фреза торцевая Winstar IEAXF3080RA-O (ф80х25,4мм,Z7)
Фреза торцевая Winstar IEAXF3100RA-O (ф100х31,75мм,Z8)
Фреза торцевая Winstar IEAXF3125RA-O (ф125х38,1мм,Z9)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-162-MD14 (ф16х25мм,Z2, резьба М8)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-172-MD14 (ф17х25мм,Z2, резьба М8)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-202-MD18 (ф20х30мм,Z2, резьба М10)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-203-MD18 (ф20х30мм,Z3, резьба М10)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-212-MD18 (ф21х30мм,Z2, резьба М10)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-213-MD18 (ф21х30мм,Z3, резьба М10)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-253-MD23 (ф25х35мм,Z3, резьба М12)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-254-MD23 (ф25х35мм,Z4, резьба М12)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-263-MD23 (ф26х35мм,Z3, резьба М12)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-264-MD23 (ф26х35мм,Z4, резьба М12)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-324-MD29 (ф32х43мм,Z4, резьба М16)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-325-MD29 (ф32х43мм,Z5, резьба М16)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-334-MD29 (ф33х43мм,Z4, резьба М16)
Корпус фрезы Winstar IBAP3-335-MD29 (ф33х43мм,Z5, резьба М16)
Фреза торцевая Winstar IBAP3-507-22.0 (ф50х22мм,Z7)
Фреза торцевая Winstar IBAP4-504-22.0 (ф50х22мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IBAP4-504-25.4 (ф50х25,4мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IBAP4-635-25.4 (ф63х25,4мм,Z5)
Фреза торцевая Winstar IBAP4-665-25.4 (ф66х25,4мм,Z5)
Фреза торцевая Winstar IBAP4-806-25.4 (ф80х25,4мм,Z6)
Фреза торцевая Winstar IBAP4-1008-31.75 (ф100х31,75мм,Z8)
Фреза торцевая Winstar IBAP4-1259-38.1 (ф125х38,1мм,Z9)
Корпус фрезы Winstar RD051-D092-S08-100 (ф9х100мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar RD051-D102-S10-100 (ф10х100мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar RD051-D112-S10-100 (ф11х100мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar RD051-D122-S12-100 (ф12х100мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar RD051-D123-S12-100 (ф12х100мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar RD051-D132-S12-100 (ф13х100мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar RD051-D133-S12-100 (ф13х100мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar RD051-D164-S16-150 (ф16х150мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar RD051-D164-S16-200 (ф16х200мм,Z)
Корпус фрезы Winstar RD051-D174-S16-150 (ф17х150мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar RD051-D174-S16-200 (ф17х200мм,Z)
Корпус фрезы Winstar RD072-D162-S16-150 (ф16х150мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar RD072-D162-S16-200 (ф16х200мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar RD072-D172-S16-150 (ф17х150мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar RD072-D203-S20-150 (ф20х150мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar RD072-D203-S20-200 (ф20х200мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar RD072-D213-S20-150 (ф21х150мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar RD072-D213-S20-200 (ф21х200мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar RD072-D254-S25-150 (ф25х150мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar RD072-D254-S25-200 (ф25х200мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar RD072-D254-S25-250 (ф25х250мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar RD072-D255-S25-150 (ф25х150мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar RD072-D255-S25-200 (ф25х200мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar RD072-D255-S25-250 (ф25х250мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar RD072-D264-S25-150 (ф26х150мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar RD072-D264-S25-200 (ф26х200мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar RD072-D264-S25-250 (ф26х250мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar RD072-D265-S25-150 (ф26х150мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar RD072-D265-S25-200 (ф26х200мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar RD072-D265-S25-250 (ф26х250мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar RD072-D355-S32-150 (ф35х150мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar RD072-D355-S32-200 (ф35х200мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar RD072-D355-S32-250 (ф35х250мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar RD072-D355-S32-300 (ф35х300мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar RD072-D356-S32-150 (ф35х150мм,Z6)
Корпус фрезы Winstar RD072-D356-S32-200 (ф35х200мм,Z6)
Корпус фрезы Winstar RD072-D356-S32-300 (ф35х300мм,Z6)
Корпус фрезы Winstar IRM-5R504-22.0 (ф50х22мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IRM-5R504-25.4 (ф50х25,4мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IRM-5R635-25.4 (ф63х25,4мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar IRM-5R806-25.4 (ф80х25,4мм,Z6)
Корпус фрезы Winstar IRM-6R504-22.0 (ф50х22мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IRM-6R504-25.4 (ф50х25,4мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IRM-6R635-25.4 (ф63х25,4мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar IRM-6R635-27.0 (ф63х27мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar IRM-6R665-25.4 (ф66х25,4мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar IRM-6R806-25.4 (ф80х25,4мм,Z6)
Корпус фрезы Winstar IRM-6R805-27.0 (ф80х27мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar IRM-6R806-27.0 (ф80х27мм,Z6)
Корпус фрезы Winstar IRM-8R633-25.4 (ф63х25,4мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IRM-8R634-25.4 (ф63х25,4мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IRM-8R635-25.4 (ф63х25,4мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar IRM-8R635-27.0 (ф63х27мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar IRM-8R664-25.4 (ф66х25,4мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IRM-8R665-25.4 (ф66х25,4мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar IRM-8R664-27.0 (ф66х27мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IRM-8R665-27.0 (ф66х27мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar IRM-8R805-25.4 (ф80х25,4мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar IRM-8R805-27.0 (ф80х27мм,Z5)
Корпус фрезы Winstar IRM-8R806-27.0 (ф80х27мм,Z6)
Корпус фрезы Winstar IRM-8R1006-31.75 (ф100х31,75мм,Z6)
Корпус фрезы Winstar IHAR08-162-MD14 (ф16х23мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IHAR08-172-MD14 (ф17х23мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IHAR08-202-MD18 (ф20х30мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IHAR08-212-MD18 (ф21х30мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IHAR10-252-MD23 (ф25х35мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IHAR10-253-MD23 (ф25х35мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IHAR10-262-MD23 (ф26х35мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IHAR10-263-MD23 (ф26х35мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IHAR10-302-MD29 (ф30х43мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IHAR10-323-MD29 (ф32х43мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IHAR10-353-MD29 (ф35х43мм,Z3)
Корпус фрезы Winstar IRP103-504-S32-180 (ф50х180мм,Z4)
Корпус фрезы Winstar IC25-6RP25-150 (ф25х150мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IC25-6RP25-200 (ф25х200мм,Z2)
Корпус фрезы Winstar IC25-6RP25-250 (ф26х250мм,Z2)
Фреза торцевая Winstar IRPM-6R504-22.0 (ф50х22мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IRPM-6R504-25.4 (ф50х25,4мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IRPM-6R635-25.4 (ф63х25,4мм,Z5)
Фреза торцевая Winstar IRPM-6R665-25.4 (ф66х25,4мм,Z5)
Фреза торцевая Winstar IRPM-6R806-25.4 (ф80х25,4мм,Z6)
Корпус фрезы Winstar IRP103-202-MD18 (ф20х30мм,Z2, резьба M10)
Корпус фрезы Winstar IRP103-212-MD18 (ф21х30мм,Z2, резьба M10)
Корпус фрезы Winstar IRP103-252-MD23 (ф25х35мм,Z2, резьба M12)
Корпус фрезы Winstar IRP103-262-MD23 (ф26х35мм,Z2, резьба M12)
Корпус фрезы Winstar IRP103-303-MD23 (ф30х35мм,Z3, резьба M12)
Корпус фрезы Winstar IRP103-353-MD29 (ф35х43мм,Z3, резьба M16)
Фреза торцевая Winstar ITFM435R-05005-22.0 (ф50х22мм,Z5)
Фреза торцевая Winstar ITFM435R-06305-25.4 (ф63х25,4мм,Z5)
Фреза торцевая Winstar ITFM435R-06306-25.4 (ф63х25,4мм,Z6)
Фреза торцевая Winstar ITFM435R-08007-27.0 (ф80х27мм,Z7)
Фреза торцевая Winstar ITFM435R-10008-32.0 (ф100х32мм,Z8)
Фреза торцевая Winstar ITFM435R-12509-40.0 (ф125х40мм,Z9)
Фреза торцевая Winstar IASX445-050A04R-22.0 (ф50х22мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IASX445-063A05R-22.0 (ф63х22мм,Z5)
Фреза торцевая Winstar IASX445-R05004C-25.4 (ф50х25,4мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IASX445-R06305C-25.4 (ф63х25,4мм,Z5)
Фреза торцевая Winstar IASX445-R08006C-25.4 (ф80х25,4мм,Z6)
Фреза торцевая Winstar IASX445-R10007D-31.75 (ф100х31,75мм,Z7)
Фреза торцевая Winstar IASX445-R12508E-38.1 (ф125х38,1мм,Z8)
Фреза торцевая Winstar IASX445-R16010F-50.8 (ф160х50,8мм,Z10)
Фреза торцевая Winstar IASX445-R21012K-47.625 (ф210х47,625мм,Z12)
Фреза торцевая Winstar IASX445-R26014K-47.625 (ф260х47,625мм,Z14)
Фреза торцевая Winstar IASRF 50-22.0-3 (ф50х22мм,Z3)
Фреза торцевая Winstar IASRF 50-22.225-3 (ф50х22,225мм,Z3)
Фреза торцевая Winstar IASRF 50-22.0-4 (ф50х22мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IASRF 50-22.225-4 (ф50х22,225мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IASRF 63-22.0-3 (ф63х22мм,Z3)
Фреза торцевая Winstar IASRF 63-22.225-3 (ф63х22,225мм,Z3)
Фреза торцевая Winstar IASRF 63-22.0-4 (ф63х22мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IASRF 63-22.225-4 (ф63х22,225мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IASRF 80-31.75-4 (ф80х31,75мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IASRF 80-32.0-4 (ф80х32мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IASRF 80-31.75-5 (ф80х31,75мм,Z5)
Фреза торцевая Winstar IASRF 80-32.0-5 (ф80х32мм,Z5)
Фреза торцевая Winstar IFP-03 (ф80х25,4мм,Z5)
Фреза торцевая Winstar IFP-04 (ф100х31,75мм,Z6)
Фреза торцевая Winstar IFP-05 (ф125х38,1мм,Z8)
Фреза торцевая Winstar IFP-06 (ф160х50,8мм,Z10)
Фреза торцевая Winstar IFP-08 (ф200х47,625мм,Z12)
Фреза торцевая Winstar IFP-10 (ф250х47,625мм,Z16)
Фреза торцевая Winstar IFP-12 (ф300х47,625мм,Z20)
Фреза пазовая с СМП Winstar ICCT08-10008-25.4 (ф100х25,4мм,Z8)
Фреза ласточкин хвост 60гр Winstar IDCWR60-25-S20-120 (ф25х120мм,Z2)
Фреза ласточкин хвост 60гр Winstar IDCWR60-30-S20-120 (ф30х120мм,Z3)
Фреза ласточкин хвост 60гр Winstar IDCWR60-40-S25-150 (ф40х150мм,Z3)
Фреза ласточкин хвост 60гр Winstar IDCWR60-50-S32-150 (ф50х150мм,Z3)
Фреза ласточкин хвост 60гр Winstar IDCWR60-60-S32-150 (ф60х150мм,Z4)
Фреза торцевая Winstar IMTC16-634-25.4 (ф63х25,4мм,Z4)
Фреза для обработки фасок Winstar IC12-TCR90-22-120 (ф25х12мм,Z1)
Лезвие отрезное Winstar ISGIH26-2 (D26хH110мм)
Лезвие отрезное Winstar ISGIH32-2 (D32хH150мм)
Лезвие отрезное Winstar ISGIH26-3 (D26хH110мм)
Лезвие отрезное Winstar ISGIH32-3 (D32хH150мм)
Удлинитель Winstar SWSEA050750 (ф10х75мм, резьба M5)
Удлинитель Winstar SWSEA051000 (ф10х100мм, резьба M5)
Удлинитель Winstar SWSEA051500 (ф10х150мм, резьба M5)
Удлинитель Winstar SWSEA060750 (ф12х75мм, резьба M6)
Удлинитель Winstar SWSEA061000 (ф12х100мм, резьба M6)
Удлинитель Winstar SWSEA061500 (ф12х150мм, резьба M6)
Удлинитель Winstar SWSEA062000 (ф12х200мм, резьба M6)
Удлинитель Winstar SWSEA081000 (ф16х100мм, резьба M8)
Удлинитель Winstar SWSEA081500 (ф16х150мм, резьба M8)
Удлинитель Winstar SWSEA082000 (ф16х200мм, резьба M8)
Удлинитель Winstar SWSEA101000 (ф20х100мм, резьба M10)
Удлинитель Winstar SWSEA101500 (ф20х150мм, резьба M10)
Удлинитель Winstar SWSEA102000 (ф20х200мм, резьба M10)
Удлинитель Winstar SWSEA121000 (ф25х100мм, резьба M12)
Удлинитель Winstar SWSEA121500 (ф25х150мм, резьба M12)
Удлинитель Winstar SWSEA122000 (ф25х200мм, резьба M12)
Удлинитель Winstar SWSEB061500 (ф12х150мм, резьба M6)
Удлинитель Winstar SWSEB081500 (ф16х150мм, резьба M8)
Удлинитель Winstar SWSEB101500 (ф20х150мм, резьба M10)
Удлинитель Winstar SWSEB122000 (ф25х200мм, резьба M12)
Пластина твердосплавная Winstar APMT113508PDER-RG CP6060
Пластина твердосплавная Winstar ADMT060204-MG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar ADMT060208-MG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar AXMT170516PEER-RG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar AXMT170508PEER-RG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar APKT100304PDER-MG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar APKT100308PDER-MG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar APKT160408PDER-MG CP3020
Пластина твердосплавная Winstar APKT 160408PDER-RG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar APMT113508PDER-MG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar APMT113508PDER-RG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar APMT113508PDER-HG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar APMT160408PDER-MG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar APMT160408PDER-RG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar APMT160408PDER-HG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar CPMT090308-MG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar JDMW120420ZDSR-RG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar OFMT05T3TN-MG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar OFMT05T3TN-RG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar RDKW0501MOE CP3120
Пластина твердосплавная Winstar RDKW0702MOE CP3120
Пластина твердосплавная Winstar RDMT10T3MOE CP3120
Пластина твердосплавная Winstar RDMT10T3MOT CP3120
Пластина твердосплавная Winstar SEKT1204AFTN-RG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar SEKW1204AFEN CP3120
Пластина твердосплавная Winstar SEMT13T3AGSN-MG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar SEMT13T3AGSN-RG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar SEMT13T3AGSN-HG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar SDNW1205ZDTN-RG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar SPMG050204-MG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar SPMG060204-MG CP3120
Пластина твердосплавная Winstar ADMT060204-MG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar ADMT060208-MG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar AXMT170516PEER-RG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar AXMT170508PEER-RG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar APKT100304PDER-MG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar APKT100308PDER-MG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar APKT160408PDER-MG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar APKT 160408PDER-RG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar APMT113508PDER-MG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar APMT113508PDER-RG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar APMT113508PDER-HG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar APMT160408PDER-MG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar APMT160408PDER-RG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar APMT160408PDER-HG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar CPMT090308-MG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar JDMW120420ZDSR-RG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar OFMT05T3TN-MG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar OFMT05T3TN-RG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar RDKW0501MOE CP3050
Пластина твердосплавная Winstar RDKW0702MOE CP3050
Пластина твердосплавная Winstar RDMT10T3MOE CP3050
Пластина твердосплавная Winstar RDMT10T3MOT CP3050
Пластина твердосплавная Winstar SEKT1204AFTN-RG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar SEKW1204AFEN CP3050
Пластина твердосплавная Winstar SEMT13T3AGSN-MG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar SEMT13T3AGSN-RG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar SEMT13T3AGSN-HG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar SDNW1205ZDTN-RG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar SPMG050204-MG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar SPMG060204-MG CP3050
Пластина твердосплавная Winstar ADMT060204-MG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar ADMT060208-MG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar AXMT170516PEER-RG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar AXMT170508PEER-RG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar APKT100304PDER-MG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar APKT100308PDER-MG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar APKT160408PDER-MG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar APKT 160408PDER-RG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar APMT113508PDER-MG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar APMT113508PDER-RG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar APMT113508PDER-HG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar APMT160408PDER-MG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar APMT160408PDER-RG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar APMT160408PDER-HG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar CPMT090308-MG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar JDMW120420ZDSR-RG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar OFMT05T3TN-MG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar OFMT05T3TN-RG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar RDKW0501MOE CP3152
Пластина твердосплавная Winstar RDKW0702MOE CP3152
Пластина твердосплавная Winstar RDMT10T3MOE CP3152
Пластина твердосплавная Winstar RDMT10T3MOT CP3152
Пластина твердосплавная Winstar SEKT1204AFTN-RG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar SEKW1204AFEN CP3152
Пластина твердосплавная Winstar SEMT13T3AGSN-MG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar SEMT13T3AGSN-RG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar SEMT13T3AGSN-HG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar SDNW1205ZDTN-RG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar SPMG050204-MG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar SPMG060204-MG CP3152
Пластина твердосплавная Winstar CCMT060204-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar CCMT09T304-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar CCMT09T308-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar CCMT060202-MG CP2525
Пластина твердосплавная Winstar CCMT060204-MG CP2525
Пластина твердосплавная Winstar CCMT09T304-MG CP2525
Пластина твердосплавная Winstar CCMT09T308-MG CP2525
Пластина твердосплавная Winstar DCMT11T304-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar DCMT11T308-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar DCMT070202-MG CP2525
Пластина твердосплавная Winstar DCMT070204-MG CP2525
Пластина твердосплавная Winstar DCMT11T304-MG CP2525
Пластина твердосплавная Winstar DCMT11T308-MG CP2525
Пластина твердосплавная Winstar CNMG120408-MS CP2525
Пластина твердосплавная Winstar CNMG120404-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar CNMG120408-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar CNMG120412-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar DNMG110408-MG CP2525
Пластина твердосплавная Winstar DNMG150408-MG CP2525
Пластина твердосплавная Winstar SNMG120404-SM CP2525
Пластина твердосплавная Winstar SNMG120408-MG CP2525
Пластина твердосплавная Winstar TNMG160408-MM CP2525
Пластина твердосплавная Winstar TNMG160404-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar TNMG160408-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar TNMG160412-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar VNMG160404-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar VNMG160408-MG CP2525
Пластина твердосплавная Winstar WNMG080408-MM CP2525
Пластина твердосплавная Winstar WNMG080404-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar WNMG080408-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar WNMG080412-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar CCMT060204-MP CP2555
Пластина твердосплавная Winstar CCMT09T304-MP CP2555
Пластина твердосплавная Winstar CCMT09T308-MP CP2555
Пластина твердосплавная Winstar CCMT060202-MG CP2555
Пластина твердосплавная Winstar CCMT060204-MG CP2555
Пластина твердосплавная Winstar CCMT09T304-MG CP2555
Пластина твердосплавная Winstar CCMT09T308-MG CP2555
Пластина твердосплавная Winstar DCMT11T304-MP CP2555
Пластина твердосплавная Winstar DCMT11T308-MP CP2555
Пластина твердосплавная Winstar DCMT070202-MG CP2555
Пластина твердосплавная Winstar DCMT070204-MG CP2555
Пластина твердосплавная Winstar DCMT11T304-MG CP2555
Пластина твердосплавная Winstar DCMT11T308-MG CP2555
Пластина твердосплавная Winstar CNMG120408-MS CP2555
Пластина твердосплавная Winstar CNMG120404-MP CP2555
Пластина твердосплавная Winstar CNMG120408-MP CP2555
Пластина твердосплавная Winstar CNMG120412-MP CP2555
Пластина твердосплавная Winstar DNMG110408-MG CP2555
Пластина твердосплавная Winstar DNMG150408-MG CP2555
Пластина твердосплавная Winstar SNMG120404-SM CP2555
Пластина твердосплавная Winstar SNMG120408-MG CP2555
Пластина твердосплавная Winstar TNMG160408-MM CP2555
Пластина твердосплавная Winstar TNMG160404-MP CP2555
Пластина твердосплавная Winstar TNMG160408-MP CP2555
Пластина твердосплавная Winstar TNMG160412-MP CP2555
Пластина твердосплавная Winstar VNMG160404-MP CP2555
Пластина твердосплавная Winstar VNMG160408-MG CP2555
Пластина твердосплавная Winstar WNMG080408-MM CP2555
Пластина твердосплавная Winstar WNMG080404-MP CP2555
Пластина твердосплавная Winstar WNMG080408-MP CP2555
Пластина твердосплавная Winstar WNMG080412-MP CP2555
Пластина для отрезки и обработки канавок Winstar TGTN0220 CP3050
Пластина для отрезки и обработки канавок Winstar TGTN0220 CP4050
Пластина для отрезки и обработки канавок Winstar TGTN0310 CP3050
Пластина для отрезки и обработки канавок Winstar TGTN0310 CP4050
Пластина твердосплавная Winstar APKT160408PDER-MG CP3020
Винт Winstar MS2506E
Пластина твердосплавная Winstar DCMT11T308-MP CP6565
Пластина твердосплавная Winstar WNMG080408-MP CP3525
Пластина твердосплавная Winstar AXMT170516PEER-RG CP6060
Пластина твердосплавная Winstar TCMT110204-MP CP2525
Пластина твердосплавная Winstar TCMT110204-MP CP3555
Корпус фрезы Winstar IBRP08-202-S20-150 (ф20х150мм, Z2)
Пластина Winstar RPMT08T2MOE CP3120
Пластина твердосплавная TCMT16T308-MG CP2525 Winstar
Микро сверло DGMNA202005 Winstar
Микро сверло DGMNA202105 Winstar
Микро сверло DGMNA202205 Winstar
Микро сверло DGMNA202305 Winstar
Микро сверло DGMNA202405 Winstar
Микро сверло DGMNA202505 Winstar
Микро сверло DGMNA202605 Winstar
Микро сверло DGMNA202705 Winstar
Микро сверло DGMNA202805 Winstar
Микро сверло DGMNA202905 Winstar
Пластина CNMG120408-MK CP2555 Winstar
Корпус фрезы ICAP3-202-S20-150 Winstar (ф20х150мм,Z2)
Фреза концевая с СМП IEAX3040E-170 Winstar
Фреза концевая с СМП ICAP3-324-S32-150 Winstar
Фреза твердосплавная EPIFA401910 Winstar
Фреза торцевая IAJX12-063A04R-22.0 Winstar
Пластина твердосплавная APMT113508PDER-MG CP6060 Winstar
Пластина твердосплавная RDMT10T3MOE CP3020 Winstar
Фреза EPSFC201000U Winstar
Корпус фрезы IAKS06-123-S12-130 Winstar (ф12х130мм,Z3)
Корпус фрезы IRT07-D102-S10-150 Winstar (ф10х10х150мм)
Корпус фрезы RT07-D122-S10-150 Winstar (ф12х150мм ,Z2)
Корпус фрезы IRT07-D122-S12-150 Winstar (ф12х150мм, Z2)
Пластина твердосплавная WRT 070204-RG CP3152 Winstar
Пластина твердосплавная RDMT1604MOT CP3120 Winstar
Пластина твердосплавная RDMT1604MOT CP3152 Winstar
Удлинитель SWSEA123000 (IWSEA123000) Winstar
Удлинитель SWSEA122000 (IWSEA122000) Winstar
Головка фрезерная RT10-D236-MD23 Winstar
Головка фрезерная IWGR16-MD14 Winstar
Головка фрезерная IBRP103-252-MD23 Winstar
Головка фрезерная IHAR10 -252-MD23 Winstar
Головка фрезерная IBAP3 -253-MD23 Winstar
Корпус фрезы IBRP12-252-S25-250 Winstar
Пластина твердосплавная WRT100308-RG CP3152 Winstar
Пластина твердосплавная WP3216 CP3120 Winstar
Пластина твердосплавная RPMW1003MOE CP3152 Winstar
Пластина твердосплавная RDMT 10T3MOE CP3152 Winstar
Винт MS1804A Winstar
Пластина твердосплавная RPMT1204MOE CP2555 Winstar
Пластина твердосплавная RPMW1003MOT CP2555 Winstar
Корпус фрезы ICXWNE03-0320150
Фреза торцевая ICXWNF05-0500220
Фреза торцевая ICXWNF05-0630220
Пластина WNMX09T316-RG CX31NS